Od 4 wrzeĊ›nia 2023 sauna czynna w standardowych godzinach. Zapraszamy!